<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d-655626263863824397', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pazar, Ekim 16, 2005

Gözlüklerin evrimi


Bir zamanlar NBA'in en sorunlu oyuncularından Charles Oakley'yi hatırlamayan var mıdır? Büyük bir ribaund ustası olan Oakley'in en büyük handikaplarından birinin "miyopluğu" olduğunu biliyor musunuz peki?

Futbol, basketbol gibi birebir mücadeleye dayanan sert sporlarla uğraşanlar arasında çok sayıda "miyop" sporcu var. Frank de Boer, Edgar Davids, Tanju Çolak bunlardan bazıları.

Hem sahada hem de normal hayatında kullanabileceği bir gözlük arayan Charles Oakley, istediği özelliklere sahip bir gözlük bulamayınca aklına bunları üretmek ve pazarlamak gelmiş. Ünlü basketbolcununun kendi adını verdiği Oakley markası, bugün dünyada gözlüğe en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerden biri. Yeni teknolojik özelliklerle tasarımlarını her yıl biraz daha geliştiren Charles Oakley, dünyanın en sıradışı gözlüklerini üretiyor bugün...Tüm Oakley gözlükleri, 3,5 metreden ateş eden bir tüfeğin saçtığı saçmalara ya da saniyede 175 km hızla gelen bir mermi çekirdeğine karşı dayanıklı.

"Kurşun geçirmeyen gözlük" kulağa gereksiz bir özellik gibi gelse de, sportif aktivite sırasında aynı etkiyi yaratan darbelerle sporcular karşı karşıya. Oakley'in bunu kanıtlayan en sıradışı testlerinden biri, "High Mass Impact" simülasyonu. Mountainbike yarışlarında öndeki bisikletin tekerleğinden fırlayan küçük bir çakıl taşı ve kayakla hız yarışmalarında sporcunun basit bir bal arısı ile çarpışması, aynı etkiyi yaratabiliyor!

Oakley gözlükler üzerlerindeki Iridyum kaplamalı UV filtresi, polarize odaklama, XYZ Optics gibi teknolojilerle atmosferin görme yetimizde yarattığı yanılsamaları da engelliyor. Bir başka deyişle, okçuluk ve atıcılık sporcuları için, normal gözle görebileceklerinden çok daha "net bir görüntü" sağlanıyor.Yukarda resmini gördüğünüz Thumb2 isimli modelin en sıradışı yanıysa, tüm bu teknolojik özelliklere 1 GB depolama hafızası olan bir MP3 çaları eklemiş olması! 449 dolarlık bir etiketle satışa çıkan Thumb2, Amerika'da bu aralar en çok satan gözlük modeli.

8 Comments:

At 5:39 ÖÖ, Anonymous lombuck said...

Eski NBA oyuncusu Charles Oakley'nin Oakley gözlükleri ile yakından uzaktan alakası yok.

Oakley firması 1975'de kurulmuş ve kurucusu ise 1.1 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin insanlarından biri olan James Jannard.

 
At 7:29 ÖS, Anonymous Adsız said...

I didnt find thing that i need... :-(
yahoo

 
At 9:02 ÖS, Anonymous Adsız said...

Good afternoon many have machines which not insuranced,
you have a unique opportunity only today to receive insurance the machine free of charge
auto insurance
auto insurance
cars insurance
cars insurance
texas car insurance
texas car insurance
car insurance quotes
car insurance quotes
car insurance policy
car insurance policy
xanax
phentermine
buy tramadol

 
At 8:53 ÖS, Anonymous Adsız said...

Buy cialis online

http://mtsu32.mtsu.edu:11263/_disc2/00000194.htm#levitra

 
At 11:51 ÖÖ, Anonymous Adsız said...

Buy cialis online

http://mtsu32.mtsu.edu:11263/_disc2/00000195.htm#soma

 
At 6:02 ÖÖ, Anonymous Adsız said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine

 
At 1:53 ÖS, Anonymous Mikrofiber said...

Bu değerli gözlükleri Easy Deasy Microfier bezler ile temizleyip kullanabilirsiniz.

 
At 12:44 ÖÖ, Anonymous Adsız said...

warhammer gold warhammer money warhammer accounts tibia money tibia gold tibia item runescape accounts buy runescape accounts runescape money runescape gold runescape gp runescape power leveling runescape powerleveling cheap rs2 powerleveling runescape equipment buy rs equipment runescape runes cheap rs2 runes runescape logs cheap rs2 logs runescape items buy runescape items runescape quest point rs2 quest point cheap runescape questpoint runescape gold runescape items runescape power leveling runescape money runescape gold buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp runescape accounts runescape money runescape power leveling runescape powerleveling tibia gold dofus kamas buy dofus kamas wow power leveling wow powerleveling runescape questpoint rs2 questpoint Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling Hellgate money Hellgate gold buy runescape logs buy rs2 items cheap runescape items Hellgate London gold Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold runescape items rs2 accounts cheap rs2 equipments lotro gold buy lotro gold buy runescape money buy runescape gold buy runescape runes lotro gold buy lotro gold runescape money runescape gold cheap rs2 powerleveling eve isk eve online isk buy runescape power leveling rs2 power leveling tibia gold tibia item runescape accounts Fiesta Silver Fiesta Gold Scions of Fate Gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium SOF Gold Age Of Conan Gold AOC Gold ArchLord gold tibia money tibia gold runescape accounts runescape gold cheap rs2 powerleveling buy ArchLord gold DDO Plat Dungeons and Dragons Online Plat

 

Yorum Gönder

<< Home